Technische analyse

Technische analyse is een van de meest voorkomende benaderingen van handel en het voorspellen van toekomstige prijsactiviteit. Het is een methode voor de evaluatie van fondsen door het analyseren van de gegevens die zijn gegenereerd door marktactiviteit, zoals het verleden prijzen en volume. Technische analyse maakt gebruik van grafieken en andere hulpmiddelen om patronen te identificeren die de toekomstige activiteit kunnen suggereren. Het doel is niet het meten van de intrinsieke waarde van een fonds zoals in fundamentele analyse maar het voorspellen van de toekomstige prijsactiviteit en het identificeren van hoge waarschijnlijkheidsopstellingen.

Technische analisten bestuderen de historische prestaties van verhandelbare instrumenten voor het genereren van indicaties voor toekomstige prestaties. Een fundamentele analist kan zoeken naar de waarde in een belegging terwijl een technische analist zal beleggen op basis van patroon, volume en een indicator van statistische analyse. Net als elke vorm van voorspellen heeft technische analyse niet de ambitie om definitieve voorspellingen over de toekomst te doen. Technische analyse kan in plaats daarvan, de belegger helpen te anticiperen op wat de meest waarschijnlijke richting is voor een prijs na verloop van tijd.

Technische analyse is van toepassing op forex, indices, grondstoffen, futures, aandelen en of elk verhandelbaar instrument waar de prijs wordt beïnvloed door de krachten van vraag en aanbod. Prijs verwijst naar een willekeurige combinatie van de open, hoog, laag, sluiting voor het fonds over een bepaald tijdsbestek. Het tijdsbestek kan worden gebaseerd op termijnen in een dag, zoals 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, 30 minuten of 60 minuten of op een langer tijdsbestek zoals dagelijkse, wekelijkse, maandelijks en jaarlijkse prijsgegevens. Veel technische analisten zijn van mening dat het "wat" belangrijker is dan het "waarom".

Deze hoofdgedachte is vergelijkbaar met de sterke en semi-sterke vormen van marktefficiëntie. Technische analisten zijn van mening dat in de huidige marktprijs alle informatie wordt weerspiegeld. Hiermee wordt gezegd dat alle informatie al wordt weerspiegeld in de prijs, dat deze de eerlijke of ware waarde vertegenwoordigt en de basis vormt voor de analyse. Vandaar dat de marktprijs de gezamenlijke kennis weerspiegelt van alle marktdeelnemers, handelaren, beleggers, vermogensbeheerders. Technische analyse wil gebruik maken van de informatie die is vastgelegd in de prijs door te interpreteren waar, wanneer en hoe de markt zal reageren. Bij het bestuderen van de prijs gaat het onder andere om:

  • Trendanalyse
  • Ondersteuning & weerstand
  • Diagrammen
  • Grafiekpatronen
  • Indicatoren